Trang chủ > Công nghệ thông tin >> Database

Tìm kiếm sách

Theo bảng chữ cái
0 - 9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|
M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Theo từ khóa

Đăng nhập

Find us on Facebook

  • Today : 5568
  • Yesterday : 1583
  • This month: 48407
  • Total: 2231107

Công nghệ thông tin >> Database

SQL Server 2000

SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS. SQL Server 2000 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2000 có thể kết hợp "ăn ý" với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server....
  • Currently 4.85/10
Loại sáchDatabase Người gửiduyluanpy89 Kích thước1.22 Điểm4.85 Hits1998 Phiếu0 Download3 Ngày gửi28/11/2012

Giáo trình Oracle SQL PLSQL cơ bản

Đây là giáo trình Oracle SQL cơ bản bằng tiếng việt giúp các bạn mới học có thể tiếp cận nhanh chóng chúc các bạn tìm được những thông tin bổ ích từ cuốn sách này .
  • Currently 5.02/10
Loại sáchDatabase Người gửiduyluanpy89 Kích thước1.01 Điểm5.02 Hits2004 Phiếu0 Download4 Ngày gửi28/11/2012

Giáo Trình SQL (Đại Học Huế)

SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO....
  • Currently 4.69/10
Loại sáchDatabase Người gửiduyluanpy89 Kích thước0.42 Điểm4.69 Hits2505 Phiếu0 Download2 Ngày gửi29/10/2012
1